>Pokaz z galerii zdjęć<

Praktyczna lekcja w sztolni

Nasza Szkoła
Informacje
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
SzukajWitaj na Portalu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

staszek_ma.jpgZapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem
i realizacją pasji życiowych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.

Dyrektor Szkoły
mgr Jarosław Wójcicki


 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

Organizacja sympozjów technicznych promujących ideę szkolnictwa zawodowego

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica wspólnie z Chełmskim Stowarzyszeniem Technicznym im. Ewarysta Stobnickiego oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie propagują ideę szkolnictwa zawodowego, która dla młodych ludzi stanowi szansę życiowego usamodzielnienia oraz odnalezienia się na rynku pracy.
Jednym z podstawowych założeń statutowych CHST jest wspieranie szkolnictwa zawodowego. Stowarzyszenie pomaga kształcić przyszłych techników. Celowi temu służy m.in. organizacja sympozjów technicznych, ukazujących związek szkolnictwa zawodowego z potrzebami narodowej gospodarki.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 już po raz drugi jest współorganizatorem sympozjum technicznego, odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chełm mgr inż. Agaty Fisz i Rektora PWSZ w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca.
W roku 2012 sympozjum było poświęcone wykorzystaniu informatyki w procesach produkcyjnych.
W auli Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie odbyło się III Sympozjum na temat: „Wizja i perspektywy rozwoju energetyki regionu chełmskiego”. Gości powitał przewodniczący CHST Edmund Jarosiewicz, po czym głos zabrał prof. Józef Zając – Rektor PWSZ w Chełmie oraz Stanisław Mościcki wiceprezydent Chełma. Tytułowy referat wygłosił dr inż. Jacek Gaj, członek Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego. Zagadnienie źródeł energii odnawialnej na przykładzie zrealizowanych i planowanych inwestycji w gminie Ruda Huta omówił wójt gminy inż. Kazimierz Smal.
Kształcenie zawodowe w kontekście wdrażania technologii odnawialnych źródeł energii w ZSZ Nr 5 zaprezentował wicedyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Oszust oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Krzysztof Wójcik. Wicedyrektor Mariusz Oszust omówił kilkuletni proces wprowadzania programów innowacyjnych. wdrażających technologie odnawialnych źródeł energii (OZE).
Prelegenci z ZSZ nr 5 wskazali, ze działania prowadzone w szkole świadczą o nadążaniu przez szkolnictwo zawodowe za zmianami cywilizacyjnymi oraz ukazali związek kierunków kształcenia z wymogami gospodarki. Przedstawili również praktyczne rozwiązania realizowane w placówce, mające na celu wzbudzanie wśród młodzieży gimnazjalnej zainteresowań technicznych, szczególnie związanych z szeroko rozumianą energetyką. Energetyka bowiem to jeden z najważniejszych sektorów krajowej gospodarki. Obserwowany renesans szkolnictwa zawodowego powoduje, że szkoła zawodowa przestaje być dla gimnazjalistów szkołą drugiego wyboru.
Perspektywy kształcenia inżynierów w PWSZ zreferował dr inż. Piotr Penkała - dyrektor Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie.
W sympozjum uczestniczyli uczniowie chełmskich szkół i studenci PWSZ. Patronat medialny objęło m. in. Radio Bon Ton, w którym wicedyrektor ZSZ Nr 5 Mariusz Oszust oraz wiceprezes CHST mgr inż. Janusz Siłuch przedstawili program sympozjum oraz jego znaczenie dla regionu.

 
Opracowała: Małgorzata Kołodziejczyk
 Kliknij na zdjęciu

 
Zajęcia w okresie ferii zimowych 2015

Lp.

Nazwa przedmiotu

Data/godzina

1.

język polski

02.02.2015 / 900-1200

2.

język polski

02-04.02.2015/1030-1230

02.02.2015/1230-1500

3.

język angielski

02-04.02.2015/1200-1330

4.

język angielski

03.02.2015/10,00-1500

05.02.2015/1000-1500

5.

język angielski

03-04.02.2015/1030-1300

6.

język niemiecki

03-04.02.2015/1030-1300

7.

język rosyjski

11-13.02.2015/1050-1325

8.

zajęcia przygotowujące do egzaminu  w kwalifikacji

11-13.02.2015 /820-1045

9.

fizyka

02.02.2015, 04-05.02.2015/1300-1500

10.

matematyka

02-03.02.2015 /800-1000

13.02.2015/800-1100

11.

matematyka

04.02 - 06.02.2015/730-1030

12.

zajęcia przygotowujące do egzaminu  w kwalifikacji

03-04.02.2015/1000-1200

13.

geografia

02.02.2015/1200-1500

14.

zajęcia przygotowujące do   egzaminu  zawodowego

05-06.02.2015/ 800-1200

15.

warsztaty recytatorskie

03-04.02.2015, 10.02-11.02.2015/

1100-1300

16.

zajęcia przygotowujące do egzaminu w kwalifikacji

02-03.02.2015/900-1100

17.

zajęcia sportowe  Karate

02-06.02.2015/1300-1430

09-13.02.2015/1100-1230

 
5 ostatnich newsów

Wojewówdzka Licealiada w Badmintonie - autor : Sylwester Świś 27/01/2015 ¤ 12:00

Uczniowie klasy II Go Paweł Giełażyn i Cezary Szychulec w dniu 26.01.2015 r. reprezentowali naszą szkołę w Wojewódzkiej Licealiadzie w Badmintonie. Zawody odbyły się  w Zamościu.
Indywidualnie Paweł Giełażyn zajął V miejsce a Cezary Szychulec VII.
W punktacji drużynowej nasi reprezentanci zajęli III miejsce.
Opiekunem zawodników jest
Sylwester Świś.

WLwB_Gielazyn_Szychulec_2015.jpg
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Makieta szybu kopali głębinowej - autor : Szymon Pytlowany 19/01/2015 ¤ 12:35

W czasie zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych - górniczych odbywających się w Centrum Kształcenia Praktycznego uczniowie kl. 1 Gp i 2 Gp wykonali makietę obrazującą etapy prac związanych z głębieniem szybu kopalni głębinowej.

 szyb1.jpg

 
szyb4.jpg

szyb3.jpg
 
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych - autor : M. Chrostek, J.Iwanicki 15/01/2015 ¤ 14:36

6 stycznia 2015r. nasza szkoła wzięła udział w Chełmskim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych, którego organizatorami byli: Urząd Miasta Chełm – Prezydent Miasta Chełm p. Agata Fisz i Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie.
Konkurs miał na celu:
-  zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
- obudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych, prezentację szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej
i narodowej;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży a także dorosłych;
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z okresem Bożego Narodzenia oraz popularyzację twórczości utalentowanych dzieci, młodzieży i efektów pracy nauczycieli.

szopka1.jpg
 
szopka2.jpg

... / ... Przeczytaj więcej...


Certyfikat Jakości Nauczania Języka Angielskiego - autor : Marta Chrostek 15/01/2015 ¤ 14:30

   Dnia 10 stycznia 2015 r. nasza szkoła otrzymała Certyfikat Jakości Nauczania Języka Angielskiego przyznany za skuteczne wykorzystanie innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa InstaLing w semestrze zimowym roku szkolnego 2014/2015.

... / ... Przeczytaj więcej...


eTwinning w naszej szkole - autor : Agnieszka Bryk 13/01/2015 ¤ 08:07

Kolejny projekt w ramach programu eTwinning w naszej szkole

Uczniowie naszej Szkoły już po raz trzeci biorą udział w projekcie w ramach programu eTwinning, który promuje współpracę szkół europejskich za pośrednictwem mediów elektronicznych. Tym razem uczestniczymy w projekcie „Deutsch lernen macht Spaβ”.
Głównymi celami projektu jest promowanie języka niemieckiego, wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauce języków obcych oraz poznanie krajów partnerskich. Nasze szkoły partnerskie to:

 Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Baktalórántháza, Węgry,
 Lycée Jean Monnet, YZEURE, Francja,
 Stredná odborná škola polytechnická Ul. SNP2, Zlaté Moravce, Słowacja,
 Liceo Statale "Francesco Cecioni", Livorno (LI), Włochy

W realizację projektu zaangażowane są uczennice klasy I S: Kamila Wąsik, Klaudia Ozon, Kinga Raczkowska, Kinga Rymczuk oraz Magdalena Budner. Opiekunem jest Agnieszka Bryk.
Wyniki pracy projektowej:

http://twinspace.etwinning.net/757/home


... / ... Przeczytaj więcej...


 
Lekcje otwarte - DOBRY ZAWÓD GWARANCJĄ SUKCESU

Gimnazjalisto klasy trzeciej!

Jeżeli interesują Cię nowoczesne technologie i marzysz o atrakcyjnym zawodzie – dokonaj świadomego wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej i weź udział w organizowanych
przez Nas w roku szk. 2014/2015

LEKCJACH OTWARTYCH NA MIARĘ XXI WIEKU
pod hasłem:

„DOBRY ZAWÓD GWARANCJĄ SUKCESU”

Tematyka zajęć otwartych:

1. „Czysta energia, czyli co nieco o wiatrakach, solarach i biomasie”.
2. „Po przewodzie do kłębka - czyli teleinformatyka w praktyce”.
3. „Praca spedytora - czyli o przewozie, transporcie i logistyce”.

4. „Cultural Britain, czyli Kulturalna Wielka Brytania”.
5. „Mechatronika, czyli jak gra muzyka? Praktyczne zastosowanie w  życiu codziennym”.

6. „Geologia wokół nas, czyli minerały i skały dnia codziennego”.

7. Zajęcia proobronne, czyli przygotowanie do pracy w służbach mundurowych.
8. Zajęcia na ściance wspinaczkowej.

Proponowane terminy:

04.11.2014 r. (wtorek) godz. 10.00 - listopad
18.11.2014 r. (wtorek) godz. 10.00 - listopad

02.12.2014 r. (wtorek) godz. 10.00 - grudzień
16.12.2014 r. (wtorek) godz. 10.00 - grudzień

13.01.2015 r. (wtorek) godz. 10.00 - styczeń
27.01.2015 r. (wtorek) godz. 10.00 - styczeń

24.02.2015 r. (wtorek) godz. 10.00 – luty

10.03.2015 r. (wtorek) godz. 10.00 – marzec
24.03.2015 r. (wtorek) godz. 10.00 – marzec

Prosimy o potwierdzenie przybycia uczniów na lekcje otwarte wg harmonogramu.
Tel. do sekretariatu szkoły: (82) 5632838
Jeżeli zainteresowana młodzież nie może uczestniczyć we wszystkich oferowanych przez nas zajęciach, prosimy o wybranie interesujących lekcji.

Jeżeli nie jesteście Państwo w stanie przyjechać lub termin lekcji nie jest odpowiedni,
z przyjemnością udamy się na zajęcia do Waszej szkoły.


Zapraszamy

 
E-dziennik
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Wydarzenia 2014

Zamknij  ~INTERNAT~

FILMY

logo_youtube.jpg

logo_facebook.jpg 

Zobacz także
Agendy Szkoły
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

dawny_chelm.jpg

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^