Z życia szkoły


Kliknij na zdjęciu

Nasza Szkoła
Informacje
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
Webmaster
Kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki.

          UWAGA MATURZYŚCI !!!

Uprzejmie informujemy, ze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tegorocznych maturzystów, w miesiącu sierpniu organizuje kurs przygotowujący do matury poprawkowej z matematyki. 

9-dniowy blok lekcyjny zostanie poświęcony przede wszystkim zadaniom z arkuszy maturalnych.

Kurs odbędzie się w dniach 4 -14 sierpnia br.
 4 - 7.08.2014 (5 dni po 4 godziny każdego dnia)

11-14.08.2014 (4 dni po 5 godzin każdego dnia)

Zajęcia są bezpłatne, powadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną.

 

Dyrekcja szkoły prosi zainteresowane kursem osoby o kontakt z sekretariatem szkoły do dnia 25.07.2014 r.


Serdecznie zapraszamy do skorzystanie z oferty naszej Uczelni.

 
Zajęcia dodatkowe dla maturzystów

UWAGA MATURZYŚCI !!!

Zajęcia dodatkowe dla abiturientów poprawiających maturę
w terminie sierpniowym 2014 r.

MATEMATYKA - (poniedziałek - piątek) 18.08 - 22.08.2014 r.
i (poniedziałek) 25.08.2014 r. - godz. 730 - 1000

J. ANGIELSKI - (czwartek - piątek) 21.08 - 22.08.2014 r.
i (poniedziałek) 25.08.2014 r. - godz. 900 - 1100

 
Witaj na Portalu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

staszek_ma.jpg"Bo zwyciężyć mogą Ci, którzy wierzą, że mogą"
Wergiliusz

 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem

i realizacją pasji życiowych.

    W Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie spotkacie doświadczoną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, pełną zapału i entuzjazmu, otwartą na wyzwania cywilizacyjne.
     Nasza placówka proponuje nowoczesne kierunki kształcenia, które pozwolą Ci zmierzyć się w przyszłości z wymaganiami pracodawców na polskim i europejskim rynku pracy.
     Realizujemy przesłanie naszego patrona Stanisława Staszica, który powiedział, że teoria musi się łączyć z praktyką, więc nasi uczniowie mają szansę wkroczyć bez kompleksów w świat zawodów XXI wieku.

Pamiętaj! Tutaj spotkasz się najpierw z akceptacją a później z oceną.

Proponowane kierunki kształcenia w roku szk. 2011/2012 - kliknij na linku>>>>>>>>>>>>

Przyjdź do nas!
Buduj swoją przyszłość na solidnych fundamentach!

Dyrektor Szkoły
mgr Jarosław Wójcicki

Zapisy do szkoły drogą elektroniczną (kliknij na poniższy baner) lub zgłoś się do sekretariatu szkoły
(dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły lub na naszej stronie w dziale
<<<Rekrutacja>>>


 

 W roku szk. 2014/2015 oferujemy następujące kierunki kształcenia: 


TECHNIKUM (4 lata nauki)  - pliki w PDF
kliknij na poniższych linkach

 robot.jpg
* Technik elektryk z innowacją: “Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”- Uprawnienia SEP

* Technik teleinformatyk z innowacją
:
“Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”

* Technik mechanik (specjalizacja: maszyny górnicze) z innowacją mundurową:"Granica"- obsługa ruchu międzynarodowego - nowość!

*
Technik mechatronik z innowacją: “Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych” - Współpraca z Piening GmbH

*
Technik spedytor z innowacją "Granica"- obsługa ruchu międzynarodowego
elektr_wiatr.jpeg
 
* Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z innowacją: “Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”

* Technik górnictwa odkrywkowego - współpraca z CEMEX

*
Technik górnictwa podziemnego

* Technik przeróbki kopalin stałych
cesna.svg.png

*
Technik mechanik lotniczy z innowacją "Granica - obsługa ruchu międzynarodowego" - współpraca z PWSZ

Realizacja szkolenia proobronnego dla uczniów Technikum możliwa jest po pozytywnym zdaniu egzaminu sprawnościowego i testu psychologicznego.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata nauki) gornictwo4.jpg
* Elektromechanik pojazdów samochodowych
* Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
* Blacharz samochodowy - nowość!
 
Dokumenty do pobrania - kliknij na linku [PDF]

W naszej szkole młodzież uczestniczy w dodatkowych zajęciach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez firmę CEMEX.

Obecnie realizowane są dwa projekty:

1."EUROPEJSKIE RYNKI PRZED NAMI"
2."EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI"
- doposażenie pracowni geodezyjno - górniczej przez firmę CEMEX.

Projekt ma na celu wyrównanie wiedzy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie poprzez udział w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego i maturalnego oraz uzyskania certyfikatu VCC.
Z zajęć wyrównawczych skorzystają uczniowie naszej szkoły.
Uczestnicy projektu będą uczęszczali na zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz zajęcia z przedmiotów maturalnych.
Standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences.
Jego innowacyjność przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia i certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, co jest charakterystyczne dla większości systemów szkoleniowych, ale również praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego i kompetencji informatycznych. Dopiero taki wachlarz posiadanej wiedzy i kompetencji upoważnia do uzyskania certyfikatu VCC.
Aby otrzymac certyfikat VCC New Competences należy zdać egzaminy obejmujące następujące obszary kompetencji:
•Kompetencje zawodowe teoretyczne
•Kompetencje zawodowe praktyczne
•Kompetencje jezykowe
•Kompetencje informatyczne
Certyfikat VCC New Competences uprawnia do wykonywania określonego w nim zawodu.
Dzięki projektowi została podwyższona jakość zaplecza dydaktycznego w szkole poprzez wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodów. Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 r. 

FILMY

klatka_fimowa.jpgFilm -  Uczniowie klas górniczych na zajęciach w firmie CEMEX

 klatka_fimowa.jpgFilm - Obóz szkoleniowy (zimowy) klas mundurowych - Chełm 2014 r.

klatka_fimowa.jpg Film - Obóz szkoleniowy (letni) klas mundurowych - Ustka 2013 r.
klatka_fimowa.jpgFilm - Programowanie ramienia robota KSR-10 na zajęciach
z mechatroniki
klatka_fimowa.jpgFilm - klasy mundurowe - obozy szkoleniowe

 
EGZAMINY POPRAWKOWE - sierpień 2014 r !!!

Terminy egzaminów poprawkowych - sierpień 2014 r.

  25 sierpnia  godz 900
• matematyka
• technologia mechaniczna
• pracownia techniczna
• pracownia organizacji transportu i spedycji
• przewóz ładunków
• urządzenia i systemy mechatroniczne
• maszyny elektryczne

  26 sierpnia  godz 900
• biologia
• fizyka
• wychowanie fizyczne
• język polski
• język angielski

  27 sierpnia godz 900
• wiedza o społeczeństwie
• historia

 
5 ostatnich newsów

Kolejna, praktyczna lekcja górnictwa - autor : Małgorzata Czujuk 03/06/2014 ¤ 14:14

praktyczna_lekcja.jpg

W dniu 12 maja 2014 r. odbyła się kolejna już praktyczna lekcja górnictwa dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie. Uczniowie z klas technikum o profilu technik górnictwa odkrywkowego oraz uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej o profilu odkrywkowej eksploatacji złóż uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do Zakładu Grupy Cemex Polska – Borowce. W zakładzie tym produkowane są piaski i żwiry płukane oraz żwiry i mieszanki kruszone. Uczniowie obejrzeli całą kopalnię oraz poznali sposoby pozyskiwania urobku. Najciekawszym punktem wycieczki dla uczniów było obserwowanie pracy maszyn takich jak: ładowarka, koparka jednonaczyniowa podsiębierna, przenośnik taśmowy. Dodatkowo uczniowie przyjrzeli się pracy refulerów, które wydobywały piasek i żwir z dna zbiornika wodnego.

 

Te cyklicznie odbywające sie wycieczki są dużym atutem naszej szkoły. Udział w nich daje naszym uczniom możliwość zapoznania się z pracą górnika. Ponadto nauczyciele na lekcjach z przedmiotów zawodowych wykorzystują zaobserwowane przez uczniów podczas wycieczki informacje. Taka forma nauczania sprzyja łączeniu teorii z praktyką co jest niezbędne do przyszłego wykonywania zawodu przez uczniów naszej szkoły. Wycieczkę zorganizowała Dyrekcja Szkoły oraz Sławomir Padowski – nauczyciel przedmiotów górniczych w ZSZ Nr 5 w Chełmie, współfinansowała firma Cemex Polska – partner naszej szkoły.

... / ... Przeczytaj więcej...


Festyn zawodów - 30.04.2014 r. - autor : E. Samulak 19/05/2014 ¤ 10:21

  W naszej szkole jak co roku odbył się festyn zawodów, na który licznie przybyli uczniowie gimnazjów z Chełma i powiatu chełmskiego, jak również zaproszeni goście – przedstawiciele Straży Granicznej, Służby Celnej, Urzędu pracy i PWSZ.
  Gimnazjaliści zapoznali się z kierunkami kształcenia, wyposażeniem sal lekcyjnych, warunkami nauki i zakwaterowania w internacie szkoły. Uczestniczyli również w lekcjach pokazowych oraz warsztatach przygotowanych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych.
  Na boisku szkoły odbyły się pokazy musztry uczniów klas o profilu proobronnym i strzelanie z broni pneumatycznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się paintball – pozorowana walka przy użyciu markerów, urządzeń zbliżonych kształtem i zasadą działania do broni pneumatycznej, próba sił na ściance wspinaczkowej oraz jazda quadem. Wszystkie te zajęcia realizowane są w ramach innowacji mundurowych.
  Podsumowaniem pikniku był poczęstunek, podczas którego przybyła młodzież miała możliwość zapoznania się z opiniami starszych kolegów o szkole oraz okazję do rozmowy z nauczycielami.

... / ... Przeczytaj więcej...


Zaproszenie do bloga p. K. Śliwińskiej - Koguciuk - autor : K.Śliwińska - Koguciuk 25/03/2014 ¤ 13:24

Zapraszam uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych do odwiedzania mojego bloga edukacyjnego <Biologia i nie tylko>. Znajdują się tam informacje dla uczniów ZSZ Nr 5 o sprawdzianach, konkursach, ciekawostki biologiczne i przyrodnicze, informacje na temat Szkolnego Koła PCK i in. Uczniów zapraszam do redagowania bloga, dzielenia się wiedzą biologiczna, umieszczania swoich referatów i innych prac. Wszystkich zachęcam do komentowania i udostępniania wpisów.
Katarzyna Śliwińska - Koguciuk

... / ... Przeczytaj więcej...


Mistrzostwa Pierwszej Pomocy - autor : K.Śliwińska - Koguciuk 25/03/2014 ¤ 13:15


Program Instaling - autor : Marta Chrostek 10/03/2014 ¤ 13:21

  Od 24 lutego 2013r w naszej szkole rusza program Instaling. Koordynatorem projektu jest p. Marta Chrostek. Program jest odpowiedzią na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek. Jego podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku - bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy.
  Nauka odbywa się w ciekawej i nienużącą formie quizu, który indywidualnie dobiera poziom trudności do aktualnych umiejętności ucznia, dzięki czemu dziecko nie jest ani przytłoczone nadmiarem nowego materiału, ani nie traci czasu na powtórki słówek, które już świetnie zna.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
E-dziennik i Plan lekcji
Galeria zdjęć

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Wydarzenia 2014

Zobacz także
Agendy Szkoły
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX
mecalux.jpgOficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

dawny_chelm.jpg

logo_facebook.jpg

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^