Dla gimnazjalisty

Dobry zawód
gwarancją sukcesu


Kierunki kształcenia
2016/17(PDF)

Nasza Szkoła
Informacje
Informacje dla ucznia
Rekrutacja
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
SzukajWitaj na Portalu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

staszek_ma.jpgZapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem
i realizacją pasji życiowych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.

Dyrektor Szkoły
mgr Jarosław Wójcicki

Foto: www.MarksFilm.info
 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

Stypendysta Prezesa Rady Ministrów 2016/17

W dniu 30 listopada bieżącego roku w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie miała miejsce gala wręczania najlepszym uczniom województwa lubelskiego stypendium naukowego Prezesa Rady Ministrów.
W gronie tegorocznych  wyróżnionych znalazł się także uczeń naszej szkoły Mateusz Gilewski.
Stypendium premiera to nie tylko zaszczyt i prestiż, ale także duża gratyfikacja finansowa.

Serdecznie gratulujemy!
Wychowawca klasy Barbara Czyż

 
7 ostatnich newsów

Lubelska Szkoła z Życiem – DKMS POKONAJMY NOWOTWORY KRWI - autor : E.Samulak, M. Gębicka 05/12/2016 ¤ 11:39

Podsumowanie akcji  Lubelska Szkoła z Życiem – DKMS POKONAJMY NOWOTWORY KRWI

Dnia 2 grudnia 2016r. w Zamościu odbyła się Gala wręczenia certyfikatów „Lubelskiej Szkoły z Życiem”. Była ona podsumowaniem akcji #KOMÓRKOMANIA mającej na celu aktywne budowanie świadomości młodzieży w zakresie walki z nowotworami krwi oraz powiększenia bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
Naszą szkołę reprezentował pan wicedyrektor Mariusz Oszust, który z rąk pani Teresy MisiukLubelskiego Kuratora Oświaty odebrał Certyfikat za organizację akcji.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że jako jedyna szkoła w województwie lubelskim otrzymaliśmy także Dyplom za ogromne wsparcie i wyjątkowe zaangażowanie w budowanie świadomości społeczności oświatowej w zakresie walki z nowotworami krwi poprzez promowanie #Komórkomanii za pomocą mediów społecznościowych oraz powiększenie bazy potencjalnych Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji  za wykazanie się empatią i wrażliwością na innych ludzi. 

Więcej materiałów z Gali pod adresem: http://zyciezamoscia.pl/reportaze/gala-lubelska-szkola-z-zyciem/
Opracowanie:
E.Samulak, M. Gębicka

... / ... Przeczytaj więcej...


Współpraca z Filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Chełmie - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 02/12/2016 ¤ 09:29

Centrum Informacji  i Planowania Kariery WUP Filia w Chełmie pomaga w wyborach edukacyjnych i planowaniu przyszłości zawodowej.

W ramach współpracy z Filią Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Chełmie doradcy zawodowi przeprowadzili w klasach maturalnych  zajęcia „Mój kapitał zawodowy” z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych . Odbyły się one na godzinach wychowawczych w dniach 24.11-1.12.2016r, a ich celem była pomoc w odkryciu potencjału zawodowego naszych uczniów i modelowanie drogi zawodowej zgodnej z potrzebami współczesnego rynku pracy.

... / ... Przeczytaj więcej...


Konkurs Wojewódzki „Piękno Rosji” - autor : Grzegorz Korba 01/12/2016 ¤ 10:28

Uczennica klasy 4 R Paulina Janiczuk zdobyła I miejsce w VII Konkursie Wojewódzkim pt. „Piękno Rosji” organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie. Zwycięska praca przedstawiała Sobór Zmartwychwstania Pańskiego w Sankt-Petersburgu.
konkurs3.jpg

... / ... Przeczytaj więcej...


Olimpiada wiedzy o ubezpieczeniach społecznych - autor : Iwona Oszust 30/11/2016 ¤ 12:11

 29 listopada 2016r dziesięciu uczniów z klas 2S i 3S pod kierunkiem nauczyciela Pracowni techniki biurowej mgr Iwony Oszust wzięło udział Olimpiadzie Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych realizowanej pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.
Organizatorem Olimpiady jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. Olimpiada organizowana jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych a jej celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wiedza ta jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Wszyscy uczniowie biorący udział w olimpiadzie wykazali się dużą wiedzą jednak najlepsze okazały się;
I miejsce Martyna Poleszak z klasy 3ST
II miejsce Żaneta Swaczyna z klasy 2ST
III miejsce Dominika Bańka z klasy 2 ST.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom a finałowej trójce życzymy sukcesów w kolejnych etapach olimpiady.

... / ... Przeczytaj więcej...


Energetyczne dni w ZSZ Nr 5 - autor : Mariusz Oszust 24/11/2016 ¤ 09:51

„Energetyczne dni” w ZSZ Nr 5

W ubiegłym tygodniu z inicjatywy wicedyrektora Mariusza Oszusta w naszej szkole miały miejsca dwa wydarzenia o charakterze edukacyjnym, przygotowane dla uczniów klas technikum elektrycznego.
16 listopada uczniowie klasy trzeciej i czwartej uczestniczyli w szkoleniu z ochrony
przeciwporażeniowej. Szkolenie prowadził Główny Specjalista ds. Szkoleń firmy Sonel S.A. pan Eligiusz Skrzynecki. Firma SONEL jest dobrze znana każdemu elektrykowi-praktykowi, ponieważ jest ona krajowym liderem w produkcji profesjonalnego sprzętu pomiarowego dla branży elektrycznej. Podczas szkolenia uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą firmy, ale najważniejszym elementem było przypomnienie i utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu ochrony przeciwporażeniowej oraz jej praktycznego wykorzystania podczas wykonywania pomiarów. Uczestnicy samodzielnie pracowali na udostępnionych przez firmę SONEL zestawach składających się z tablicy demonstracyjnej oraz miernika. Tablica DB-1 jest makietą budynku mieszkalnego, na której dokonuje się pomiarów parametrów ochrony przeciwporażeniowej, jak również można zasymulować różnorodne sytuacje awaryjne. Pomiary parametrów były wykonywane przez uczniów za pomocą profesjonalnego miernika typu MPI-530. Ponieważ każdy z uczestników pracował na swoim zestawie, zajęcia odbywały się w sposób efektywny i dały uczniom możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie pomiarów elektrycznych. Nie sposób nie wspomnieć również o profesjonalizmie prowadzącego, jak również umiejętności przekazywania wiedzy poprzez odniesienia do zdarzeń z życia pomiarowca.
Następnego dnia grupa uczniów klasy
pierwszej i drugiej uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej. Od wielu lat nasza placówka współpracuje z Chełmskim Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich tworząc m.in Koło Młodego Elektryka SEP. Dzięki zaangażowaniu jej prezesa p. Andrzeja Gucwy młodzież miała możliwość zwiedzić teren rozdzielni 220 kV wchodzącej w skład energetycznej sieci systemowej kraju. Pomimo niesparzających warunków atmosferycznych uczniowie zapoznali się ze strukturą pól rozdzielni, urządzeniami i aparatami wchodzącymi w ich skład. Urządzenia, które do tej pory uczniowie widzieli tylko na zdjęciach i prezentacjach mogli zachowując zasady BHP obejrzeć w realnych warunkach pracy. Oprócz pól rozdzielczych uczniowie zwiedzili również i inne pomieszczenia ruchu elektrycznego m.in.  nastawnię, akumulatorownię.
Mariusz Oszust

... / ... Przeczytaj więcej...


Szkolenie mundurowe w ZSZ Nr5 - autor : Beata Szabat-Kudyba 22/11/2016 ¤ 12:28

Szkolenie mundurowe   wizytówką  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

   Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 to jedyna placówka w Chełmie, która od ponad 15 lat kształci młodzież w klasach o profilu mundurowym. Klasy funkcjonują od roku 1999 i nadal cieszą się ogromną popularnością. Obecnie jest to szkoła, która wykształciła na naszym terenie najliczniejszą grupę młodzieży w klasach o profilu mundurowym - ponad 750 uczniów uzyskało certyfikat ukończenia szkolenia.
O utworzeniu klas mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Ks. Stanisława Staszica
w Chełmie zadecydowało wiele czynników. Jednym z nich był fakt, że w regionie nie funkcjonowała podobna klasa. Duże znaczenia miał też aspekt społeczno – obywatelski.
Dalsze istnienie i prawidłowe funkcjonowanie klas tego typu nie byłoby możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie Dyrektora Szkoły, nauczycieli tworzących innowacyjne programy nauczania oraz wsparcie i przychylność organu prowadzącego. Decydujący wpływ na powodzenie innowacji wywarł fakt  wieloletniej i bardzo dobrej współpracy szkoły ze Strażą Graniczną, Jednostką Wojskową, Komendą Miejską Policji w Chełmie oraz z Centrum Inżynieryjno-Lotniczym w Dęblinie.
Dzięki temu uczniowie szkoły mają możliwość uczestniczyć w zajęciach ogólnowojskowych pod okiem wykwalifikowanej kadry wojskowej oraz funkcjonariuszy straży granicznej i policji. Ważnym elementem wspomagającym proces edukacyjny klas mundurowych są wycieczki, wykłady i pokazy organizowane w porozumieniu z NOSG i Jednostką Wojskową w Chełmie. Uczniowie z bliska mogą przyjrzeć się pracy funkcjonariuszy SG na placówce granicznej. Mogą obejrzeć sprzęt, którym dysponują jednostki graniczne, wojskowe i policja. W towarzystwie funkcjonariuszy mają możliwość dotarcia na samą linię graniczną. Młodzież, kończąc edukację w tych klasach doskonale orientuje się w zakresie działań i specyfice pracy służb mundurowych, co w dużej mierze pomaga w rekrutacji do służb i jest doskonałym startem do podjęcia studiów wyższych na takich kierunkach. W kontekście dynamicznie  rozwijającej się sytuacji międzynarodowej szkoła ma świadomość, że  niezwykle cenieni na rynku pracy będą specjaliści z zakresu ochrony granic, kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.
Wychodząc naprzeciw tym tendencjom w bieżącym roku szkolnym 2016/17 zmodyfikowano autorskie programy nauczania, dostosowując je do minimum programowego określonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Od roku szkolnego 2017/2018 w szkole funkcjonować będą innowacje o nazwach: „Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne” oraz „Szkolenie wojskowe i obrona terytorialna”. W związku z wymogami stawianymi takim klasom 8 listopada 2016 r. Dyrektor Szkoły Jarosław Wójcicki zawarł porozumienie z komendantem NOSG gen. bryg. SG Wojciechem Skowronkiem. Stosowny dokument podpisano w trakcie uroczystej akademii z okazji  Dnia Patrona. Tym samym zainteresowana szkoleniem mundurowym młodzież zyskała możliwość jeszcze bardziej efektywnego kształcenia jako potencjalnych przyszłych kandydatów do służby w Straży Granicznej. Za wieloletnią współpracę w 2016 roku Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie jako jedyna szkoła została  wyróżniona symbolicznym znakiem granicznym.
Dodatkowo kilka dni wcześniej 4 listopada 2016 r. Dyrektor Szkoły Jarosław Wójcicki podpisał porozumienie o współpracy z Komendantem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie płk. Waldemarem Wiśniewskim. Na mocy tych ustaleń młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach praktycznych na terenie CSIL, korzystać z bazy dydaktycznej a w przyszłości brać udział
w organizowanych wspólnie obozach szkoleniowych. Podpisanie tego porozumienia w pełni wypełnia wymogi stawiane klasom mundurowym przez MON. Uzyskane przez młodzież certyfikaty honorowane będą przez Wojskową Komendę Uzupełnień podczas przyjęcia do służby wojskowej.

 Porozumienie-Deblin-2016-03.jpg  

... / ... Przeczytaj więcej...


Wieczornica patriotyczna - autor : Monika Gębicka 22/11/2016 ¤ 12:24

Wieczornica patriotyczna „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”

W dniu 21 listopada w internacie naszej szkoły odbyła się Wieczornica Patriotyczna pod hasłem „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna”. W programie był Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością wyjątkowi goście- kombatanci Pani Marianna Waldowska oraz 100-letni już Pan Władysław Prystupa. Młodzież z wielkim zaangażowaniem recytowała wiersze ukazujące piękno naszej ojczyzny oraz wspólnie z gośćmi śpiewała znane pieśni patriotyczne. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Pan Władysław Prystupa, który bardzo ciekawie opowiedział młodzieży o swoich wojennych losach oraz podkreślał wielką wartość wychowania patriotycznego.
Bardzo gorąco dziękujemy kombatantowi za żywą lekcję patriotyzmu.
Cieszymy się, że już po raz kolejny udało nam się zorganizować taką Wieczornicę. A liczna obecność naszych wychowanków świadczy o tym że wartości takie jak Bóg, honor, ojczyzna są ponadczasowe
i łączą pokolenia. Uroczystość przygotowały wychowawczynie internatu p. Agnieszka Baran, p. Beata Kondrasiuk i p. Monika Gębicka we współpracy z p. Katarzyną Karamać - nauczycielem historii.

... / ... Przeczytaj więcej...


 
E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Wydarzenia 2016

Zamknij  ~INTERNAT~

FILMY

logo_youtube.jpg

logo_facebook.jpg 

Zobacz także
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR
 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^