Dla gimnazjalisty

Dobry zawód
gwarancją sukcesu


Kierunki kształcenia
2015/16(PDF)

Nasza Szkoła
Informacje
Rekrutacja
Klasy mundurowe
Kalendarz
Prognoza pogody ;-)
SzukajWitaj na Portalu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie

staszek_ma.jpgZapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem
i realizacją pasji życiowych do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.

Dyrektor Szkoły
mgr Jarosław Wójcicki

Foto: www.MarksFilm.info
 
Giełda szkół 2015

Jesteśmy na giełdzie szkół
w Bibliotece Pedagogicznej


ZAPRASZAMY
kliknij na zdjęciu

 
>>> A K T U A L N O Ś C I <<<

Prezentacja oferty szkolnictwa zawodowego w ramach przedsięwzięcia
„Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu”.

  Dnia 23marca 2015 w Zespole Szkół Technicznych w Chełmie odbyło się kuratoryjne przedsięwzięcie pod hasłem „Gimnazjalista na zawodowym rozdrożu”. Zrealizowane zostało w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Roku Szkoły Zawodowców, a adresowane do uczniów, rodziców i dyrektorów gimnazjów.

  Celem projektu było upowszechnienie szkolnictwa zawodowego poprzez szeroki dostęp do informacji o szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Chełma i powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego.
  Młodzież miała możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną. W ramach projektu zorganizowano 25 stanowisk z próbami pracy, na których gimnazjaliści wykonywali czynności zawodowe związane z konkretnym zawodem. Przyszłych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w trudnych decyzjach edukacyjnych wspierali doradcy zawodowi, którzy diagnozowali ich indywidualne predyspozycje zawodowe.
  Nauczyciele i uczniowie Naszej Szkoły przygotowali wspólnie z pracownikami PWSZ i CKP oryginalne ćwiczenia praktyczne, przybliżające specyfikę zawodów: technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa podziemnego, technik mechanik lotniczy, technik elektryk, technik mechatronik, technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik spedytor. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem młodzieży. Doświadczalna forma poznawania zawodów ułatwi gimnazjalistom podjęcie decyzji dotyczącej dalszej ścieżki kształcenia, a tym samym odnalezienia się na współczesnym rynku pracy.
  Szkoła zawodowa coraz częściej staje się szkołą pierwszego wyboru.

 
Opracowała:
Małgorzata Kołodziejczyk

 
Kierunki kształcenia 2015/16

 W roku szk. 2015/2016 oferujemy następujące kierunki kształcenia: 


TECHNIKUM (4 lata nauki)  - pliki w PDF
kliknij na poniższych linkach

 robot.jpg
* Technik elektryk (specjalizacja: energetyka w górnictwie) z innowacją: “Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”- Uprawnienia SEP

* Technik teleinformatyk z innowacją
:
“Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”

* Technik mechanik (specjalizacja: maszyny górnicze) z innowacją mundurową:"Granica"- obsługa ruchu międzynarodowego

*
Technik mechatronik z innowacją: “Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych” - Współpraca z Piening GmbH

*
Technik spedytor z innowacją "Granica"- obsługa ruchu międzynarodowego
elektr_wiatr.jpeg
 
* Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z innowacją:
“ Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”

*
Technik górnictwa odkrywkowego - z innowacją:
“Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”
współpraca z CEMEX

* Technik górnictwa podziemnego z innowacją:
“Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych”


*
Technik mechanik lotniczy z innowacją "Granica - obsługa ruchu międzynarodowego" - współpraca z PWSZ

Realizacja szkolenia proobronnego dla uczniów Technikum możliwa jest po pozytywnym zdaniu egzaminu sprawnościowego i testu psychologicznego.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (3 lata nauki) gornictwo4.jpg
* Elektromechanik pojazdów samochodowych
* Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
* Górnik eksploatacji podziemnej 

DLACZEGO NASZA SZKOŁA?

* bogata oferta edukacyjna: kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy,
* bogata i nowoczesna baza edukacyjna,
* specjalistyczne pracownie zawodowe,
* możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień:
   - uprawnienia SEP
   - certyfikat kompetencji zawodowych VCC
   - certyfikat ukonczenia szkolenia mundurowego

* fachowe przygotowanie do zawodu, praktyki u najlepszych pracodawców
   - Cemex Polska
   - Hulanicki & Bednarek
   - Telektrim SA

* bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
* rzetelne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych
* profesjonalna kadra nauczycielska
* fachowa opieka psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego

 
5 ostatnich newsów

I Marsz Pamięci Sybiraków - autor : ucz. kl. 4 T natalia marczuk 18/03/2015 ¤ 14:07

I Marsz Pamięci Sybiraków odbył się 26 lutego 2015 r. Głównym organizatorem był ZSO Nr 6 w Chełmie.

Nasza szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 1S wraz z opiekunem Panią Katarzyną Karamać. Uczestnicy marszu chcieli w ten sposób uczcić pamięć Polaków zesłanych na Syberię.

Po sowieckiej napaści na Polskę 1939 r. zostało zesłanych w głąb ZSRR od kilkuset tysięcy do dwóch milionów ludzi. Głównie zsyłano tych, którzy byli największym zagrożeniem dla Sowietów.
Po podpisaniu umowy przez premiera rządu RP na uchodźstwie generała Władysława Sikorskiego i ambasadora ZSRR w Londynie Iwana Majskiego w sierpniu 1941 r. został wydany akt amnestii wobec zesłanych na Syberię Polaków.
Szacuje się, że przynajmniej 10% z nich zmarło z głodu, zimna, chorób i wyczerpania. Dokładnej liczby ofiar prawdopodobnie nigdy nie poznamy.
Kliknij na zdjęciu
Opracowała:
Uczennica klasy 4T- Natalia Marczuk.

... / ... Przeczytaj więcej...


Stypendium Dyrektora Szkoły - autor : Krzysztof Woźniak 19/02/2015 ¤ 06:43


Organizacja sympozjów technicznych - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 30/01/2015 ¤ 10:16

Organizacja sympozjów technicznych promujących ideę szkolnictwa zawodowego

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica wspólnie z Chełmskim Stowarzyszeniem Technicznym im. Ewarysta Stobnickiego oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie propagują ideę szkolnictwa zawodowego, która dla młodych ludzi stanowi szansę życiowego usamodzielnienia oraz odnalezienia się na rynku pracy.
Jednym z podstawowych założeń statutowych CHST jest wspieranie szkolnictwa zawodowego. Stowarzyszenie pomaga kształcić przyszłych techników. Celowi temu służy m.in. organizacja sympozjów technicznych, ukazujących związek szkolnictwa zawodowego z potrzebami narodowej gospodarki.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 już po raz drugi jest współorganizatorem sympozjum technicznego, odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Chełm mgr inż. Agaty Fisz i Rektora PWSZ w Chełmie prof. dr hab. Józefa Zająca.
W roku 2012 sympozjum było poświęcone wykorzystaniu informatyki w procesach produkcyjnych.
W auli Instytutu Matematyki i Informatyki PWSZ w Chełmie odbyło się III Sympozjum na temat: „Wizja i perspektywy rozwoju energetyki regionu chełmskiego”. Gości powitał przewodniczący CHST Edmund Jarosiewicz, po czym głos zabrał prof. Józef Zając – Rektor PWSZ w Chełmie oraz Stanisław Mościcki wiceprezydent Chełma. Tytułowy referat wygłosił dr inż. Jacek Gaj, członek Chełmskiego Stowarzyszenia Technicznego. Zagadnienie źródeł energii odnawialnej na przykładzie zrealizowanych i planowanych inwestycji w gminie Ruda Huta omówił wójt gminy inż. Kazimierz Smal.
Kształcenie zawodowe w kontekście wdrażania technologii odnawialnych źródeł energii w ZSZ Nr 5 zaprezentował wicedyrektor szkoły mgr inż. Mariusz Oszust oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr inż. Krzysztof Wójcik. Wicedyrektor Mariusz Oszust omówił kilkuletni proces wprowadzania programów innowacyjnych. wdrażających technologie odnawialnych źródeł energii (OZE).
Prelegenci z ZSZ nr 5 wskazali, ze działania prowadzone w szkole świadczą o nadążaniu przez szkolnictwo zawodowe za zmianami cywilizacyjnymi oraz ukazali związek kierunków kształcenia z wymogami gospodarki. Przedstawili również praktyczne rozwiązania realizowane w placówce, mające na celu wzbudzanie wśród młodzieży gimnazjalnej zainteresowań technicznych, szczególnie związanych z szeroko rozumianą energetyką. Energetyka bowiem to jeden z najważniejszych sektorów krajowej gospodarki. Obserwowany renesans szkolnictwa zawodowego powoduje, że szkoła zawodowa przestaje być dla gimnazjalistów szkołą drugiego wyboru.
Perspektywy kształcenia inżynierów w PWSZ zreferował dr inż. Piotr Penkała - dyrektor Instytutu Nauk Technicznych i Lotnictwa PWSZ w Chełmie.
W sympozjum uczestniczyli uczniowie chełmskich szkół i studenci PWSZ. Patronat medialny objęło m. in. Radio Bon Ton, w którym wicedyrektor ZSZ Nr 5 Mariusz Oszust oraz wiceprezes CHST mgr inż. Janusz Siłuch przedstawili program sympozjum oraz jego znaczenie dla regionu.

 Kliknij na zdjęciu

... / ... Przeczytaj więcej...


Wojewówdzka Licealiada w Badmintonie - autor : Sylwester Świś 27/01/2015 ¤ 12:00

Uczniowie klasy II Go Paweł Giełażyn i Cezary Szychulec w dniu 26.01.2015 r. reprezentowali naszą szkołę w Wojewódzkiej Licealiadzie w Badmintonie. Zawody odbyły się  w Zamościu.
Indywidualnie Paweł Giełażyn zajął V miejsce a Cezary Szychulec VII.
W punktacji drużynowej nasi reprezentanci zajęli III miejsce.
Opiekunem zawodników jest
Sylwester Świś.

WLwB_Gielazyn_Szychulec_2015.jpg
 

... / ... Przeczytaj więcej...


Makieta szybu kopali głębinowej - autor : Szymon Pytlowany 19/01/2015 ¤ 12:35

W czasie zajęć praktycznych z przedmiotów zawodowych - górniczych odbywających się w Centrum Kształcenia Praktycznego uczniowie kl. 1 Gp i 2 Gp wykonali makietę obrazującą etapy prac związanych z głębieniem szybu kopalni głębinowej.

 szyb1.jpg

 
szyb4.jpg

szyb3.jpg
 
 

... / ... Przeczytaj więcej...


 
E-usługi
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Wydarzenia 2014

Zamknij  Wydarzenia 2015

Zamknij  ~INTERNAT~

FILMY

logo_youtube.jpg

logo_facebook.jpg 

Zobacz także
Agendy Szkoły
PROJEKTY
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX 
Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

dawny_chelm.jpg

Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^